ARMEX Technologies s.r.o.
  • Nejmladší ze společností ARMEX GROUP
  • Zaměření na výzkum a inovace moderních technologií
  • Ekonomická a technologická podpora start-up projektů
  • Vývoj technologie pro zcela nový způsob výroby kovových součástí
  • Podpora zavádění nových technologických postupů do praxe

Společnost ARMEX Technologies vznikla v roce 2016 jako nejmladší ze společností skupiny ARMEX. Jejím primárním cílem je rozvíjet nové technologie v různých odvětvích průmyslu. K hlavním činnostem společnosti tak patří vedle ekonomické podpory i pomoc s realizací nových projektů včetně nezbytného patentování a právní ochrany. V současné době se zabývá vývojem technologie, která vnese zcela novou dimenzi do procesu výroby kovových součástí.

V rámci programu StartUP firma podporuje ekonomicky i prostřednictvím svého know-how nové projekty, zejména z oblasti strojírenských technologií. Cílem tohoto programu je nalézt neotřelé technologické postupy, které firma přivede od výzkumu až do jejich finální, v praxi využitelné podoby.

www.armextechnologies.com